oficiální web města

Poslední vložené číslo:


Informační zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník.
Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Náklad 1100 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz.
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: +420 322 312 001, +420 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Příspěvky podané po datu uzávěrky nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
Zpravodaj je od ledna 2014 částečně barevný a občané města včetně spádových obcí ho dostávají zdarma do svých schránek. Zpravodaj je také možné získat v infocentru v Kostelní ulici.


Ročník 2024

Bousovák číslo 3/2024

Bousovák číslo 2/2024

Bousovák číslo 1/2024


Ročník 2023

Bousovák číslo 6/2023

Bousovák číslo 5/2023

Bousovák číslo 4/2023

Bousovák číslo 3/2023

Bousovák číslo 2/2023

Bousovák číslo 1/2023


Ročník 2022

Bousovák číslo 6/2022

Bousovák číslo 5/2022

Bousovák číslo 4/2022

Bousovák číslo 3/2022

Bousovák číslo 2/2022

Bousovák číslo 1/2022


Ročník 2021

Bousovák číslo 6/2021

Bousovák číslo 5/2021

Bousovák číslo 4/2021

Bousovák číslo 3/2021

Bousovák číslo 2/2021

Bousovák číslo 1/2021


Ročník 2020

Bousovák číslo 6/2020

Bousovák číslo 5/2020

Bousovák číslo 4/2020

Bousovák číslo 3/2020

Bousovák číslo 2/2020

Bousovák číslo 1/2020


Ročník 2019

Bousovák číslo 6/2019

Bousovák číslo 5/2019

Bousovák číslo 4/2019

Bousovák číslo 3/2019

Bousovák číslo 2/2019

Bousovák číslo 1/2019


Archiv zpravodajů

ročník 2018

ročník 2017

ročník 2016

ročník 2015

ročník 2014

ročník 2013

ročník 2012

ročník 2011