oficiální web města

Vedení města

Starosta: Miroslav Boček
tel.: +420 326 396 301
tel.: +420 326 396 659 linka 21
e-mail: starosta@dolni-bousov.cz

Místostarosta: Pavel Kubeček
tel.: +420 326 396 659 linka 27
e-mail: mistostarosta@dolni-bousov.cz

Tajemník MěÚ: Pavel Kula
tel. +420 326 396 659 linka 22
e-mail: tajemnik@dolni-bousov.cz


Stavební odbor – stavební úřad I. stupně

Vedoucí odboru
Mgr. Pavlína Brzobohatá MPA
tel. +420 326 396 176
e-mail: stavebni2@dolni-bousov.cz

Referent odboru
Monika Králová
tel. +420 326 396 176
e-mail: stavebni1@dolni-bousov.cz


Matrika, pokladna, evidence hrobových míst, evidence obyvatel, CZECHPOINT

Marcela Jelínková
tel. +420 326 396 423
e-mail: matrika@dolni-bousov.cz


Odbor místního hospodářství, údržba a úklid města, bytové, vodní, odpadové hospodářství,
DPS, evidence psů

Jindřiška Orságová, vedoucí odboru
tel. +420 326 396 257 linka 29
e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz

Jaroslava Novotná, referent odboru
tel. +420 326 396 257 linka 30
e-mail: odbor.mh@dolni-bousov.cz


Finanční odbor vedoucí odboru

Renata Hosová DiS.
tel. +420 326 396 257 linka 23
e-mail: financni@dolni-bousov.cz


Mzdová účetní, fakturace

Jana Urbanová DiS.
tel. +420 326 396 257 linka 24
e-mail: ucetni@dolni-bousov.cz