oficiální web města

(o svobodném přístupu k informacím)

V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

1. přímý materiál

kopírování:
A4 2,- Kč
A3 4,- Kč
tisk na PC – A4 4,- Kč

2. přímé mzdy

odborný zaměstnanec za 1 hodinu práce 200,-Kč
minimální účtovaná doba 1/4 hodiny 50,-Kč

3. ostatní přímé náklady

práce s počítačem výstup ze souboru 5,-Kč/min
výstup z INTERNETU 5,-Kč/min
telefonní spojení dle platných tarifů
poštovné dle platných tarifů
náklady na dopravu vlastní 6,-Kč/km
jiné dle tarifů


Informace zveřejněné ve smyslu § 5 zákona 106/1999 Sb.
povinný subjekt město Dolní Bousov
výkonný orgán městský úřad

organizační struktura městského úřadu
starosta
zástupce starosty
tajemník
odbor stavební, matrika, pokladna, odbor vodního a bytového hosp., evidence obyvatel odbor finanční

Ústní nebo telefonické žádosti o podání informace vyřídí příslušný odbor MěÚ , písemné žádosti o podání informace se podávají u tajemníka MěÚ