oficiální web města

Kompostárna Dolní Bousov
lokalita Pivák, v části Zahrádky

 • PROVOZOVATEL A VLASTNÍK: Město Dolní Bousov, Náměstí T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČO 00237680
 • ODPOVĚDNÁ OSOBA: Jindra Orságová, Městský úřad – vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, tel. +420 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz 
 • VEDOUCÍ OBSLUHY Kompostárny: Petr Nechánský ( obsluha sběrného dvora )
 • PROVOZNÍ DOBA – letní provoz od 1.3. do 30.11.:
  úterý 9:00-11:30 12:00-17:00
  čtvrtek 8:00-11:30 12:00-18:00
  sobota 8:00 – 12:00

  PROVOZNÍ DOBA – zimní provoz od 1.12. do 28. nebo 29.2.:
  úterý: 8.00 – 11:30 a 12:00 – 17.00 hodin
  sobota: 8.00 – 12.00 hodin
 • Kompostárna je ZDARMA určena pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání biologicky rozložitelného odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu.
 • INFORMACE O PROVOZU
  internetové stránky města www.dolni-bousov.cz nebo MěÚ pí.Orságová tel. +420 326 396 257
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
  Od 04. 06. 2013 bude odkládání bioodpadu (tráva , listí, odpad ze zahrádek atd. ) kdekoli na veřejném prostranství mimo kompostárnu považováno za znečišťování životního prostředí a pokutováno až do výše 50 000 Kč!


KOMPOSTÁRNA – HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÉ TRASY

klikněte pro stažení mapy


Informace k otevření KOMPOSTÁRNY

Vážení občané,

v úterý 04. 06. 2013 byl v Dolním Bousově zahájen provoz nové kompostárny. Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o chodu kompostárny.
Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Areál kompostárny navazuje na areál sběrného dvora.
(viz přiložená mapa). Investorem bylo město Dolní Bousov. Celkové náklady na výstavbu činili 3 199 103,-Kč s DPH. Náklady města činili 319 910,-Kč s DPH. Zbylé náklady pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí. Stavbu realizovala firma Josef SVOBODA v období červenec až listopad 2012. Dotace neřešila vybavení kompostárny tzn. traktor, překopávač, štěpkovač atd. Toto vybavení bude město řešit formou pronájmu nebo zakoupením z vlastních prostředků. Na kompostárnu budou přijímány následující odpady – tráva, listí, větve, zemina a další biologicky rozložitelný odpad.
Kompostárnu mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Miroslav Boček
starosta města