oficiální web města

Aktuální informace

Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel a vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, provádí ročně výměnu 200 – 250 vodoměrů. V současné době hledáme fyzickou nebo právnickou osobu, která by bylo ochotna pro město Dolní Bousov tyto výměny vodoměrů provádět. V případě zájmu či dotazů se obraťte na místostarostu města, tel. 603 771 403 nebo email: mistostarosta@dolni-bousov.cz.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bousov provede v pátek 31. května 2024 od 16 hodin sběr železného šrotu. Žádáme občany, kteří mají železný šrot k odvozu, aby jej umístili před své nemovitosti, odkud bude svážen.

Volnou pracovní pozici nabízí společnost BLEACH DENT, s.r.o. Více informací:

Popis nabídky práce

Přijímáme pozici recepční do naší stomatologické ordinace Dolní Bousov. Nabízíme plný pracovní úvazek, 25 dní dovolené, práci pouze ve všední dny, nástup možný ihned. Požadujeme psychickou odolnost, empatické jednání, základní administrativní znalosti, práce na pc, dokonalé komunikační dovednosti, slušné vystupování a ochota učit se.

Zašlete nám váš životopis na bleachdentsro@gmail.com

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen “Nařízení”) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Všichni starostové STC vyrozumění prostřednictvím PKŘ

HZS Středočeského kraje

Integrovaná doprava Středočeského kraje zaslala k připomínkování městu Dolní Bousov a jeho občanům návrhy jízdních řádů autobusových linek, které vstoupí v účinnost dne 01.12.2024. Město Dolní Bousov a jeho občané mají tedy možnost zaslat komplexní (hromadné) stanovisko k těmto návrhům do 30.04.2024. Odkazy na návrhy jízdních řádů jednotlivých autobusových linek naleznete níže. Vaše případné připomínky doručte na Městský úřad v Dolním Bousově do 29.04.2024.

Linka 736

Linka 735

Linka 725

Linka 718

Linka 713

Linka 403

Společností BLEACH DENT, s.r.o. byl dne 08.04.2024 spuštěn objednávací systém pro stomatologickou ordinaci v Dolním Bousově. Provoz ordinace bude s největší pravděpodobností spuštěn od 02.05.2024. Dle sdělení společnosti je otevřený pro všechny pacienty, kteří budou akceptovat jejich podmínky a léčebný plán stanovený ošetřujícím lékařem. Objednat se můžete na tel. 733 569 888.

Pro obyvatele města Mladá Boleslav v dubnu opět po zimní přestávce začíná forenzní identifikační značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek, které zajišťuje odbor bezpečnosti a prevence kriminality. První termín pro občany Mladé Boleslavi bude 2. dubna a poté bude probíhat každé další úterý. Forenzní identifikační značení bude nově probíhat na adrese Klaudiánova 124/7, kde odbor bezpečnosti a prevence kriminality sídlí.
 
Pro obyvatelé Kosmonos a Dolního Bousova bude začínat forenzní identifikační značení od května. První termín bude 2. května a poté bude probíhat každý první a třetí čtvrtek v měsíci. Značení bude také prováděno na adrese Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav. Objednání probíhá na webu města v objednávkovém systému.
 
Poplatek za forenzní identifikační značení města Kosmonosy a Dolní Bousov hradí Statutárnímu městu Mladá Boleslav ze svého rozpočtu.
Značení je závislé na počasí, v případě nepříznivého počasí (déšť, teplota pod 10 stupňů Celsia) nelze značení provádět a bude termín zrušen.
 
Více o forenzním značení najdete na webu města ZDE:

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a Vaše nově narozené děti pozvat k slavnostnímu obřadu – „Vítání občánků“, které se uskuteční v sobotu 13.04.2024 v obřadní síni městského úřadu. Vítat se budou děti narozené v období od 01.08.2023 do 31.12.2023. Přihlášku si můžete vyzvednout na matrice městského úřadu, případně ji naleznete na webových stránkách města zde nebo si ji můžete nechat zaslat mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na matriku a to nejpozději do 05.04.2024. O hodině konání budete informováni na Vámi sdělený telefonický kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka městského úřadu, tel. 326 396 423, e-mail: matrika@dolnibousov.cz.