oficiální web města

Kostel svaté Kateřiny

Barokní kostel byl vystavěn v letech 1759 – 1760. Rozsáhlé rekonstrukce proběhly v roce 1909. Dominantou budovy je barokní centrála elipsovitého půdorysu s velkým čtvercovým presbytářem a s oratořemi. Směrem za presbytářem je hranolová věž (přistavěna v roce 1832), v prostoru pod ní je sakristie. Stěny budovy jsou hladké, okna jsou vysoká s půlkruhovými záklenky.

Uvnitř je pozoruhodná sochařská výzdoba z dílny Martina Ignáce Jelínka z let 1750 – 1770. Hlavní oltář je rámový, nesený anděly. Na rámu je socha sv. Kateřiny, na stranách sochy sv. Barbory a sv. Františka z Pauly. Další dva boční oltáře jsou vysvěceny sv. Barboře a sv. Anně. V lodi samotné je další oltář, vysvěcený sv. Janu Nepomuckému, který je znázorněn na litinové sošce z 19. století.

Radnice

Architektonicky zajímavá empírová radnice z roku 1861 je spolu s Mariánským sloupem dominantou náměstí v Dolním Bousově.

V roce 1859 byla zbořena stará radnice uprostřed náměstí a o dva roky později byla na jižní straně náměstí postavena nová budova. V přízemí sídlil hostinec a v prvním poschodí získala prostory vlastní úřadovna. Po rozsáhlém požáru staré školy byly do budovy dočasně přestěhovány i některé školní třídy.

Bývalá fara

Budova fary je barokní dvoupatrová stavba z roku 1754. V devatenáctém století byla přestavovaná po požáru z roku 1861. 

Na přelomu tisíciletí budovu v dezolátním stavu od církve odkoupilo město a provedlo její generální opravu. Po rekonstrukci zde sídlí městská knihovna, galerie a infocentrum Dolního Bousova.

Mariánský sloup

Barokní Mariánský sloup z 18. století stojí uprostřed náměstí T.G.M. v Dolním Bousově obklopen čtyřmi stoletými lípami.

Sokolovna

27. května 1928 byl položen základní kámen k nové sokolovně, která pak za 15 měsíců vyrostla podle projektu Josefa Košťáka, vybudována firmou Karla Pokorného z Mladé Boleslavi za 260 000 korun. V den 11. výročí vzniku republiky, 28. října 1929, zde byl tělocvičnou akademií zahájen provoz.

V roce 2008 prošla budova částečnou rekonstrukcí (zejména modernizace zázemí) a slouží ke kulturním účelům jako je pořádání plesů, karnevalu a tanečních.

Škola

Dolnobousovská základní škola má za sebou již více než stoletou historii. Budova současné ZŠ, na první pohled jednotná, se ve skutečnosti skládá ze dvou různě starých historických budov.

10. dubna 1893 byl položen základní kámen starší školní budovy a v září roku 1894 byl zahájen školní rok v nové škole. Dne 11. března 1930 byl položen základní kámen druhé školní budovy, tzv. Masarykovy měšťanské školy (dnes II. stupeň ZŠ). Slavnostní otevření Masarykovy školy proběhlo 24. května 1931.

Zajímavost: veškeré výdaje na stavbu nové budovy a opravy ve stávající budově v roce 1931 činily 1.870.100 Kč.

Socha sv. Václava (mezi Dol. Bousovem a Rohatskem)

V roce 1830 přispěla obec Rohatsko Dolnímu Bousovu na sochu sv. Václava, umístěnou na rozhraní katastrálních území obou obcí. V sedmdesátých letech 20. století byla socha sv. Václava vandaly často poškozována a nakonec shozena. Po několikaletém „uložení“ sochy ve sklepních prostorách pod rohatskou hospodou, byla socha společným úsilím občanů Rohatska a Dolního Bousova předána k restauraci. Znovu na původní místo byla postavena v roce 1990, avšak v roce 2005 byla nezjištěnými pachateli zcizena a odvezena neznámo kam.

V současné době je zde umístěna nová kopie sochy sv. Václava, důkladně zajištěná proti jejímu odcizení.