oficiální web města

Projekt „Modulové učebny na školní zahradě ZŠ Dolní Bousov”

Stručný popis projektu:

Realizací projektu bude postaven objekt, který se bude skládat ze dvou modulových učeben doplněných o sociální zařízení, malou šatnu ve vstupním prostoru, sklad materiálu a zázemí pro vyučující. Učebny respektující současný trend použití ekologických energetických zdrojů představí žákům budoucnost přímou zkušeností. Venkovní úpravy umožní propojení prostoru vnitřního a vnějšího a to tak, aby v případě příznivého počasí byla výuka přesunuta ven. Moderní vyučovací technologie tak i vzdělávací proces bude kvalitní a bude reagovat na požadavky na uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Cíle projektu:

Cílem projektu „Modulové učebny na školní zahradě ZŠ Dolní Bousov“ je zkvalitnit vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy a pro polytechnické vzdělávání.

Projekt „Modulové učebny na školní zahradě ZŠ Dolní Bousov” je spolufinancován Evropskou unií.Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás poinformoval o investičním záměru, který se realizuje v lokalitě na Školništi v areálu Břízek, koupaliště a hřiště s umělým povrchem. Stavba byla zahájena počátkem června. Realizací projektu vznikne v této lokalitě volnočasový areál pro odpočinek a relax pro všechny vrstvy obyvatel. Areál bude volně přístupný. 

Projekt „Odpočinkové zóny“ propojené s dráhou pro in-line bruslení byl zpracován již v roce 2011. Město několikrát žádalo na tento projekt o dotaci jak z evropských zdrojů, tak i ze zdrojů státních. Bohužel bez úspěchu.

Vedení města v roce 2022 rozhodlo projekt zařadit do investic do rozpočtu na rok 2023. 

Součástí projektu je vybudování okruhu pro in-line bruslení v celkové délce zhruba 800m a šířce 3m, dále pak uprostřed základního okruhu bude vybudováno cvičiště pro požární sport, bude usazen nový mobiliář (lavičky a koše) a okruh bude nasvícen pomocí úsporných lamp veřejného osvětlení.

Na stavební část projektu přispěla dotací firma Škoda Auto částkou 500.000,-Kč.

Součástí projektu je obnova a výsadba veřejné zeleně. Na tuto část přispěla dotací společnost Nadace partnerství částkou 48.253,-Kč, která podporuje výsadbu veřejné zeleně.

Město se snaží i během realizace projektu snížit náklady z vlastních zdrojů. Proto byla během měsíce června podána žádost o dotaci z programu „Nadace ČEZ“ na podporu volnočasových areálů.
Celkové náklady na stavební část projektu jsou 7.137.755,- Kč s DPH.

Projekt by měl být dokončen do konce měsíce října letošního roku.

Miroslav Boček
starosta
města Dolní Bousov

Přílohy:

Projekt “Objekt sociálního bydlení v bývalém areálu AČR v Dolním Bousově” je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k rekonstrukci objektu pro finančně dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR. V objektu nově vznikne 12 bytů, které celkově poskytnou kapacitu 34 lůžek. Projekt řeší kritický nedostatek bydlení v Dolním Bousově a jejím okolí. Dalším dopadem projektu je zajištění bezplatné sociální práce cílové skupině.

Cíle projektu: Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Město Dolní Bousov by rádo pomohlo svým občanům, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi, a proto se rozhodlo vytvořit ve starém městském objektu sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídne k dlouhodobému nájemnímu bydlení, aby tak lépe překlenuli nepříznivou sociální situaci. Současně budou cílové skupině poskytnuty služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi a celkové pomoci ke svépomoci tak, aby byly osoby v bytové nouzi schopné zajistit si sami standardní bydlení.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu budou kompletně zrekonstruované byty pro finančně dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR. Dále budou zajištěny bezplatné sociální práce cílové skupině, a to především ze strany sociálních pracovníky.


 Projekty realizované v dotačním období 2007-2013 (2015)