oficiální web města
Projekt “Objekt sociálního bydlení v bývalém areálu AČR v Dolním Bousově” je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k rekonstrukci objektu pro finančně dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR. V objektu nově vznikne 12 bytů, které celkově poskytnou kapacitu 34 lůžek. Projekt řeší kritický nedostatek bydlení v Dolním Bousově a jejím okolí. Dalším dopadem projektu je zajištění bezplatné sociální práce cílové skupině.

Cíle projektu: Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Město Dolní Bousov by rádo pomohlo svým občanům, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi, a proto se rozhodlo vytvořit ve starém městském objektu sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídne k dlouhodobému nájemnímu bydlení, aby tak lépe překlenuli nepříznivou sociální situaci. Současně budou cílové skupině poskytnuty služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi a celkové pomoci ke svépomoci tak, aby byly osoby v bytové nouzi schopné zajistit si sami standardní bydlení.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu budou kompletně zrekonstruované byty pro finančně dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR. Dále budou zajištěny bezplatné sociální práce cílové skupině, a to především ze strany sociálních pracovníky.


 Projekty realizované v dotačním období 2007-2013 (2015)