oficiální web města

Poplatky za odpady
lze hradit ročně během února nebo pololetně:
na 1. pololetí během února a na 2. pololetí do 15.8. daného roku.

Poplatky z hrobového místa
se hradí v termínu dle smlouvy. Poplatek za m² činí ročně 50,- Kč pro Dolní Bousov a 32,- Kč pro Bechov a Vlčí Pole.

Číslo účtu, na který se zasílají platby:
483197329/0800
(odpady, hrobová místa)

Platby vodného a stočného
hlásit stav vodoměru do 15.4. a do 15.10. Cena vodného od 1.4.2022 do 31.3.2023 činí 34,06 Kč/m³ bez DPH, 37,46 Kč/m³ s DPH, cena stočného činí 39,40 Kč/m³ bez DPH, 43,34 Kč/m³ s DPH. Platby uhradit do data splatnosti vystavené faktury.

Číslo účtu hospodářské činnosti města, na který se zasílají platby vodného a stočného:
20036-483197329/0800