oficiální web města

SBĚRNÝ DVŮR Dolní Bousov
lokalita Pivák, v části Zahrádky

 • PROVOZOVATEL A VLASTNÍK: Město Dolní Bousov, Náměstí T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČO 00237680
 • ODPOVĚDNÁ OSOBA: Jindra Orságová, Městský úřad –  vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, tel. +420 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
 • VEDOUCÍ OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA: Petr Nechánský
 • PROVOZNÍ DOBA – letní provoz od 1.3. do 30.11.:
  úterý 9:00-11:30 12:00-17:00
  čtvrtek 8:00-11:30 12:00-18:00
  sobota 8:00 – 12:00

  PROVOZNÍ DOBA – zimní provoz od 1.12. do 28. nebo 29.2.:
  úterý: 8.00 – 11:30 a 12:00 – 17.00 hodin
  sobota: 8.00 – 12.00 hodin
 • Sběrný dvůr je ZDARMA určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu. Objemný odpad nad 300 kg / rok, stavební odpad nad 300 kg / rok a pneumatiky budou zpoplatněny dle platného ceníku.
 • Odpady bude vyvážet a likvidovat firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen. Zpětný odběr elektrozařízení budou zajišťovat firmy ASEKOL s.r.o., ELKTROWIN a.s. a EKOLAMP a.s.
 • INFORMACE O PROVOZU: internetové stránky města
  www.dolni-bousov.cz nebo MěÚ pí.Orságová tel. +420 326 396 257
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Od 23. 4. 2013 bude ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše 50 000 Kč!

Ceník – sběrný dvůr

Ceník ke stažení zde

Podrobné informace – sběrný dvůr

Prezentace ke stažení zde

Mapa – sběrný dvůr

Mapa s polohou sběrného dvora


Kam s odpady, které nepatří do popelnice?

NA SBĚRNÝ DVŮR !!!

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
 • Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.,
 • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě (do 300 kg na občana zdarma)
 • Pneumatiky (zpoplatněno)
 • Tříděný odpad: PET, sklo, papír, směsný odpad, nápojové kartony
 • Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
 • Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat na sběrném dvoře:

 • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,
 • Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,
 • Zářivky a výbojky,
 • Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.


Informace k otevření sběrného dvora v roce 2013

Vážení občané,

v pondělí v  22. 4. 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Město Dolní Bousov, jakožto zřizovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o jeho chodu.
Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Celý areál vznikl na místě bývalé skládky v lokalitě Pivák v části Zahrádky (viz přiložená mapa). Investorem bylo město Dolní Bousov, kterému se na výstavbu podařilo v roce 2011 získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3.409.714,- Kč. Zbývajících 378.745,- Kč z celkových nákladů 3.787.459,- Kč doplatilo ze svého rozpočtu město. Stavbu realizovala firma ZETEZA v období duben až říjen 2012. Dotace neřešila vybavení sběrného dvora. Náklady na provoz (pronájem kontejnerů, energie, obsluha) jsou odhadnuty na 0,5 mil. korun. Tyto náklady bude město hradit z rozpočtu města. Během března letošního roku byl vybudován ochranný val, který odděluje areál od obytné zóny Zahrádky. Val bude postupně osázen zelení. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.
Běžný provoz zahájen v úterý 23. 4. 2013.

Miroslav Boček
starosta města