oficiální web města

Aktuální informace

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 platí s účinností od 14. října 2020 od 00:00 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin následující opatření:

V jídelně DPS bude rozdělen výdej stravy takto:

  • Obyvatelé DPS od 10:00 do 11:00 hodin. 
  • Ostatní odběratelé stravy od 11:00 do 12:00 hodin. 
  • V prostoru výdeje stravy a v přístupové chodbě DPS musí osoby dodržovat rozestupy nejméně 2 metry, současně se může v tomto prostoru nacházet maximálně 6 osob. 
  • Osoby konzumující stravu v jídelně mohou sedět v max. počtu 2 osoby u jednoho stolu, rozestupy mezi stoly min. 1,5 metru. 
  • Všechny osoby vstupující do uvedených prostor DPS jsou povinny chránit si ústa a nos rouškou, respirátorem a pod.

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví od 0:00 24. března 2020 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 platí následující opatření:

o   zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb a zajištění těchto potřeb pro jinou osobu, cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do svého bydliště, pohřbů a cest za účelem výkonu specifikovaných povolání nebo činností.

o   Nařizuje se omezit volný pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou (s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a podnikatelské a jiné obdobné činnosti, pohřbů) a zachovat odstup mezi osobami nejméně 2 metry

o   Upozorňujeme, že za porušení uvedených opatření  lze uložit pokutu až do výše 20 000 Korun.