oficiální web města

Aktuální informace

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás poinformoval o investičním záměru, který se realizuje v lokalitě na Školništi v areálu Břízek, koupaliště a hřiště s umělým povrchem. Stavba byla zahájena počátkem června. Realizací projektu vznikne v této lokalitě volnočasový areál pro odpočinek a relax pro všechny vrstvy obyvatel. Areál bude volně přístupný. 

Projekt „Odpočinkové zóny“ propojené s dráhou pro in-line bruslení byl zpracován již v roce 2011. Město několikrát žádalo na tento projekt o dotaci jak z evropských zdrojů, tak i ze zdrojů státních. Bohužel bez úspěchu.

Vedení města v roce 2022 rozhodlo projekt zařadit do investic do rozpočtu na rok 2023. 

Součástí projektu je vybudování okruhu pro in-line bruslení v celkové délce zhruba 800m a šířce 3m, dále pak uprostřed základního okruhu bude vybudováno cvičiště pro požární sport, bude usazen nový mobiliář (lavičky a koše) a okruh bude nasvícen pomocí úsporných lamp veřejného osvětlení.

Na stavební část projektu přispěla dotací firma Škoda Auto částkou 500.000,-Kč.

Součástí projektu je obnova a výsadba veřejné zeleně. Na tuto část přispěla dotací společnost Nadace partnerství částkou 48.253,-Kč, která podporuje výsadbu veřejné zeleně.

Město se snaží i během realizace projektu snížit náklady z vlastních zdrojů. Proto byla během měsíce června podána žádost o dotaci z programu „Nadace ČEZ“ na podporu volnočasových areálů.
Celkové náklady na stavební část projektu jsou 7.137.755,- Kč s DPH.

Projekt by měl být dokončen do konce měsíce října letošního roku.

Miroslav Boček
starosta
města Dolní Bousov

Přílohy: