oficiální web města

1862 – založen pěvecký spolek Stojmír, 40 členů, sbormistr pan řídící Jan Karban
1866 – svěcení spolkového praporu (na jeho výzdobě se podílela také paní Amálie
Karásková- vyšila lyru, choť učitele J.Förstra z Osenice a teta skladatele
J.B.Förstra) , slavnostní řeč pronesla pozdější slavná herečka Otylie Sklenářová-
Malá (jako žačka chodila několik let do bousovské školy)
16.-17.5.
1868 – 20 členů Stojmíra se se spolkovým praporem zúčastnilo slavnostního položení
základního kamene k Národnímu divadlu
1938-45 – sbormistem byl pan řídící Severa a po něm jeho syn Jaromír
1952-65 – nezpívalo se
1966 – činnost byla obnovena, sbormistrem byl Gustav Novotný
2001 – po krátké několikaleté pauze bylo zaregistrováno sdružení STOJMÍR, ustavující
valná hromada se konala 20. září 2001, 9 členů
– STOJMÍR se spojil se zbytkem pěveckého sboru Bendl ze Sobotky, sbormistr-
Pavel Hučík, hudební doprovod –Petra Matoušková
2006 (září) – sbormistrem se stává Mgr. Jan Jiterský, zpívajících členů je cca 24

Od svého zaregistrování se spolek STOJMÍR podílí na organizování různých koncertů a zájezdů do divadel.