oficiální web města

Aktuální informace

Jelikož kvůli pandemii Covid-19 nejsme schopni upořádat stejně jako loni velké úklidové akce na pomoc přírodě, startujeme od 24.3. do 24.4. (Dne Země) samostatné úklidové akce v přírodě, parku, kolem svých domovů.

Během loňského roku díky uzavření sportovních a kulturních akcí se do přírody dostali i ti, kteří si přírodu pletou se smetištěm.

Pomozte nám uklidit přírodu a posbírejte odpadky, ať je zase tak krásná jak ji máme rádi.   

📸 Vyfoťte nasbíraný odpad 🗑, fotografii nám pošlete a 5 nejlepších sběračů odpadu bude vyhodnoceno krásnými knižními publikacemi, zbytek účastníků se může těšit na sadu našich magnetek s přírodními klenoty našeho kraje, jako poděkování za vaši pomoc životnímu prostředí!

Pokud nasbíráte příliš velké množství odpadu, které nebude ve vašich silách odvést, napište nám. Stejně jako když narazíte na letitou starou skládku. Se starosty obcí, technickými službami měst se budeme snažit tuto situaci řešit.

Kontakt:
Milada Vrbová
e-mail: info@csopklenice.cz
telefon: 605 000 577
http://www.csopklenice.cz/
https://www.facebook.com/ochranciklenice

 

Městský úřad Dolní Bousov bude od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 uzavřen.

Poslední platby v hotovosti v pokladně MěÚ lze provést v pondělí 21. 12. 2020.

V období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 bude sběrný dvůr otevřen:

ÚTERÝ              8:00-  17:00

SOBOTA           8:00 – 12:00

Zavřeno bude v sobotu 26. 12. 2020 a 2. 1. 2021.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 platí s účinností ode dne 28. října 2020 od 0:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 • výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště

 Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 platí s účinností ode dne 22. října 2020 od 6:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:

o   zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 •  výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, Veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cest za účelem vycestování z České republiky,
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • Cest zpět do místa svého bydliště

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020 (č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN) platí s účinností od 21. října 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

o   zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 platí s účinností od 14. října 2020 od 00:00 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin následující opatření:

V jídelně DPS bude rozdělen výdej stravy takto:

 • Obyvatelé DPS od 10:00 do 11:00 hodin. 
 • Ostatní odběratelé stravy od 11:00 do 12:00 hodin. 
 • V prostoru výdeje stravy a v přístupové chodbě DPS musí osoby dodržovat rozestupy nejméně 2 metry, současně se může v tomto prostoru nacházet maximálně 6 osob. 
 • Osoby konzumující stravu v jídelně mohou sedět v max. počtu 2 osoby u jednoho stolu, rozestupy mezi stoly min. 1,5 metru. 
 • Všechny osoby vstupující do uvedených prostor DPS jsou povinny chránit si ústa a nos rouškou, respirátorem a pod.