oficiální web města

admin

Vážení občané města a místních částí,

od 15. 1. 2021 byla spuštěna registrace k očkování proti COVID – 19 občanů 80+. Město Dolní Bousov nabízí našim spoluobčanům, kteří spadají do této kategorie a nenajdou pomoc u svých příbuzných, pomoc při registraci k očkování. Pokud se rozhodnete využít naši pomoc při registraci k očkování, volejte linku MÚ 326396257. Se seniorem se spojíme a zařídíme vše potřebné.

V návaznosti na potvrzený termín registrace město nabízí pomoc s dopravou do místa očkování. Informace na lince MÚ 326396257.

Celý příspěvek

Městský úřad Dolní Bousov bude od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 uzavřen.

Poslední platby v hotovosti v pokladně MěÚ lze provést v pondělí 21. 12. 2020.

V období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 bude sběrný dvůr otevřen:

ÚTERÝ              8:00-  17:00

SOBOTA           8:00 – 12:00

Zavřeno bude v sobotu 26. 12. 2020 a 2. 1. 2021.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 platí s účinností ode dne 28. října 2020 od 0:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 • výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště

 Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 platí s účinností ode dne 22. října 2020 od 6:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:

o   zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 •  výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, Veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cest za účelem vycestování z České republiky,
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • Cest zpět do místa svého bydliště

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020 (č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN) platí s účinností od 21. října 2020 od 0:00 do odvolání následující omezení:

o   zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 platí s účinností od 14. října 2020 od 00:00 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin následující opatření:

V jídelně DPS bude rozdělen výdej stravy takto:

 • Obyvatelé DPS od 10:00 do 11:00 hodin. 
 • Ostatní odběratelé stravy od 11:00 do 12:00 hodin. 
 • V prostoru výdeje stravy a v přístupové chodbě DPS musí osoby dodržovat rozestupy nejméně 2 metry, současně se může v tomto prostoru nacházet maximálně 6 osob. 
 • Osoby konzumující stravu v jídelně mohou sedět v max. počtu 2 osoby u jednoho stolu, rozestupy mezi stoly min. 1,5 metru. 
 • Všechny osoby vstupující do uvedených prostor DPS jsou povinny chránit si ústa a nos rouškou, respirátorem a pod.