oficiální web města

Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel a vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, provádí ročně výměnu 200 – 250 vodoměrů. V současné době hledáme fyzickou nebo právnickou osobu, která by bylo ochotna pro město Dolní Bousov tyto výměny vodoměrů provádět. V případě zájmu či dotazů se obraťte na místostarostu města, tel. 603 771 403 nebo email: mistostarosta@dolni-bousov.cz.