oficiální web města

Zastupitelstvo města Dolní Bousov na svém zasedání dne 18.12.2023 schválilo zvýšení cen vodného a stočného pro rok 2024 o 7% a změnu fakturačního období. Od 1.1.2024 dochází také ke zvýšení DPH u vodného a stočného z 10% na 12%. Od 1.1.2024 budou tedy odběratelé hradit vodné ve výši 42,85 Kč s DPH za 1 m³ a stočné ve výši 49,58 Kč s DPH za 1 m³.

Zastupitelstvo města také odsouhlasilo změnu nastavení podílnictví na vývozech bezodtokových jímek. Nově bude město Dolní Bousov účtovat občanům využívající tuto službu 50% nákladů za příslušný vývoz + cenu za čištění odpadních vod * počet vyvezených m³.

Rohatsko – Kalkulace 2024 – vodné

Dolní Bousov – Kalkulace 2024 – vodné

Dolní Bousov – Kalkulace 2024 – stočné