oficiální web města

Městský úřad Dolní Bousov upozorňuje poskytovatele ubytování, že 5. 7. 2022 nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov o místním poplatku z pobytu.

Celý text OZV naleznete na webu města v sekci obecně závazné vyhlášky.