oficiální web města

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 platí s účinností ode dne 28. října 2020 od 0:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou:

  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
  • výkonu povolání,
  • výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště