oficiální web města

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 platí s účinností od 14. října 2020 od 00:00 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin následující opatření:

V jídelně DPS bude rozdělen výdej stravy takto:

  • Obyvatelé DPS od 10:00 do 11:00 hodin. 
  • Ostatní odběratelé stravy od 11:00 do 12:00 hodin. 
  • V prostoru výdeje stravy a v přístupové chodbě DPS musí osoby dodržovat rozestupy nejméně 2 metry, současně se může v tomto prostoru nacházet maximálně 6 osob. 
  • Osoby konzumující stravu v jídelně mohou sedět v max. počtu 2 osoby u jednoho stolu, rozestupy mezi stoly min. 1,5 metru. 
  • Všechny osoby vstupující do uvedených prostor DPS jsou povinny chránit si ústa a nos rouškou, respirátorem a pod.